Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 Qigong Chinese ademhalingsoefeningen

Algemeen wordt gesteld Qigong oefeningen nooit uit een boek te leren. Een heleboel zaken, die van wezenlijk belang zijn voor een correcte uitvoering en interpretatie van de oefeningen, staan niet vermeld.

Een aantal zaken kan zelfs niet op schrift gezet worden. Elke Qigong oefenmethode heeft een andere circulatie van de Qi. Als je teveel soorten Qigong gaat oefenen raakt je Qi in de war en kan kortsluiting ontstaan hetgeen negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. Dit is vaak gebeurd.

Historie
Vroeger werden in China ademhalingsoefeningen Dao Yin Shu (begeleiden en aanbrengen), Tu na (uit en inademen), Lian Qi (oefenen van levensenergie), Jing Zuo (stilzittende rustige meditatie) of Nei Gong (inwendige zelfoefening) genoemd. Na diepgaand overleg is uiteindelijk de term Qigong (ademhalingsoefening) gekozen als officiële naam. Na wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ademhalingsoefeningen een lange geschiedenis van meer dan 2000 jaren achter de rug hebben. 

In de Huang Nei Jing (medische wet Keizer Huang traditionele interne geneeskunde) is een hoofdstuk genoemd 'natuurlijke waarheid in de oude tijd' welke zegt: wanneer iemand totaal is bevrijd van verlangen en eerzucht, zal hij werkelijk de echte levensenergie ontvangen. Wanneer iemand zich concentreert op zijn innerlijk bewustzijn, hoe kunnen ziektes dan vat op hem krijgen? Men moet het wezenlijke leven inademen, zich tegen zichzelf beschermen door middel van het regelen van zijn ademhaling om zijn levenskracht te behouden en de spieren blijvend soepel te maken. 

Vijf stromingen

De Qigong wordt in China veel toegepast als gecombineerde behandeling voor het lichaam. Er zijn vijf grote stromingen / scholen van ademhalingsoefeningen. Iedere stroming heeft zijn eigen doelstellingen en karakter.

 • De medische ademhalingsoefeningen. 
  Deze omvatten oefeningen om de gezondheid te bevorderen en ter voorkoming van ziektes.
 • De Confusianistische ademhalingsoefeningen.
  De doelstelling hiervan is kennis te verwerven en het verbeteren van het gedrag (morele persoonlijkheid)
 • De taoïstische ademhalingsoefeningen. Deze hebben in tegenstelling tot de Confucianistische oefeningen, het doel om een lang of eeuwig leven te bereiken (de onsterfelijke), maar ook de vereniging tussen hemel en aarde en de mens in het geheel.
 • De Boeddhistische ademhalingsoefeningen. Het doel van de Boeddhist is voornamelijk mentaal, met andere woorden het zoeken naar bevrijding van alle aardse beslommeringen. Er zijn twee scholen: het Mahyana (grote voertuig) en Hinayana of Theravada (kleine voertuig) In het Mayana streeft men naar de verlossing van alle levende wezens en dan pas die van onszelf. In het Hinayana streeft men direct naar persoonlijke verlichting.
  Het Zen-Boeddhisme wijst de mens een weg naar geestelijk inzicht, naar de waarheid omtrent zijn eigen wezen met het doel het lijden op te heffen dat voortkomt uit zijn éénzijdige, egocentrische opstelling in het leven. Zen meditatie is een oefening tot bewustwording waarbij we onze innerlijke verwarring opheffen door de Boeddhistische natuur (onze ware natuur) te realiseren.
 • De gevechtskunst ademhalingsoefeningen. Deze zijn voornamelijk gericht op fysieke training voor lichamelijke gezondheid en het bevorderen van de vitale levensenergie. Ondanks de verschillende opvattingen van de diverse scholen hebben ze allen één ding gemeen nl. het vormen en oefenen van de geest en de vitale levensenergie (Qi). Ademhalingsoefeningen danken hun therapeutische effect aan de goede invloed op de hersenschors, het zenuwstelsel en de bloedvaten. Zij corrigeren de abnormale reactie van het organisme, masseren de darmen, geven zelfcontrole over het lichaam etc. Een juiste houding is essentieel voor de ademhalingsoefeningen. Complete ontspanning van de geest en van de spieren is een vereiste voor het succesvol uitoefenen van de ademhalingsoefeningen en het verkrijgen van totale rust.

 

 Bron: website van meester Kong Mien Ho

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?